BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

TÔI CÓ THẺ BHYT, CÓ ĐƯỢC KHÁM BHYT ĐÚNG TUYẾN TẠI BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU - HUYẾT HỌC KHÔNG?

Bệnh viện TMHH là bệnh viện chuyên khoa hạng I (tuyến tỉnh), người bệnh khi muốn khám có BHYT cần có thêm điều kiện sau:

  • Giấy Chuyển tuyến hợp lệ (Có mộc đỏ từ BV tuyến tỉnh và được ký trong thời hạn 10 ngày làm việc)
  • Thẻ BHYT + Giấy tờ tùy thân có ảnh (Có mộc giáp lai lên ảnh) 

 


TIN KHÁC