BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

LẢM SAO ĐỂ ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH TẠI BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU - HUYẾT HỌC?

Khi bạn có nhu cầu cần đến khám hoặc tái khám tại BV. TMHH, bạn có thể gọi đến Tổng đài 08. 1080 để được cấp số thứ tự tiếp nhận (có thể gọi trước 30 ngày) hoặc liên hệ Quầy hướng dẫn trong giờ hành chánh để biết thêm thông tin.

TIN KHÁC