BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

BỆNH VIỆN CÓ TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI KHÔNG?

   Hiện tại, BV có Bộ phận CSKH có thể tư vấn qua điện thoại các thông tin thắc mắc về: BHYT, thủ tục tái khám, thủ tục xin cấp giấy tờ hành chánh,… qua các kênh sau:

   Tại Phòng CSKH (Phòng tiếp dân)
   Tại Quầy Hướng dẫn
   Điện thoại: 08.3925.1184
   Facebook: cskhbth2015@gmail.com (chamsockhachhang Bth)
   Hotline: 094.169.7766

 

TIN KHÁC