BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ- CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 04/2015/TT- BNV ngày 31/8/2015 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT- BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ; Quyết định số 03/2016/QĐ- UBND ngày 04/02/016 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 9606/QĐ- SYT ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 của bệnh viện Truyền máu Huyết học (gồm 196 người- đính kèm danh sách),

 

Nay bệnh viện Truyền máu Huyết học thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 như sau:

 

1. Công nhận kết quả xét tuyển năm 2018 của bệnh viện Truyền máu Huyết học thuộc Sở Y tế gồm 196 (một trăm chín mươi sáu) người (đính kèm danh sách).

 

2. Các thí sinh trúng tuyển liên hệ phòng Tổ chức cán bộ (lầu 3)- bệnh viện Truyền máu Huyết học- 118 Hồng Bàng, phường 12, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh để lập hồ sơ tuyển dụng theo quy định:

- Sơ yếu lý lịch theo Mẫu 2 (theo Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ);

- Bản sao hộ khẩu thường trú;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

- Hợp đồng lao động hoặc các văn bản của cơ quan cũ phân công công việc trước khi tham gia tuyển dụng (nếu có);

- Các Quyết định nghỉ việc ở cơ quan cũ (nếu có);

- Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội.

 

**Lưu ý:

- Thời điểm chứng thực được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển.

- Đối với các trường hợp được miễn chế độ tập sự theo quy định tại Điều 10 của Thông tư số 15/2012/TT- BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ, sau khi người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ, bệnh viện Truyền máu Huyết học sẽ làm thủ tục bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức theo quy định.

- Trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, người trúng tuyển viên chức phải đến ký hợp đồng làm việc với bệnh viện Truyền máu Huyết học.

 

Thông báo về kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 được đăng trên website http://bth.org.vn và bảng thông tin tại bệnh viện Truyền máu Huyết học- 118 Hồng Bàng, phường 12, quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

 

Trên đây là Thông báo của bệnh viện Truyền máu Huyết học về kết quả xét tuyển viên chức năm 2018, đề nghị các thí sinh trúng tuyển thực hiện theo đúng quy định./.

 
----------------------------------------------------- 
 
Chi tiết cụ thể vui lòng xem các file đính kèm:
- Thông báo số 463/ BV.TMHH-TCCB ngày 01/10/2019 về kết quả xét tuyển viên chức năm 2018: xem tại đây.
- Quyết định số 9606/QĐ-SYT ngày 25/9/2019 về công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 của Bệnh viện Truyền máu Huyết học: xem tại đây.
- Danh sách công nhận kết quả xét tuyển: xem tại đây

TIN KHÁC