BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

PHÂN HỆ QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH THUỐC VIỆN TRỢ (GLIVEC, TASIGNA): GIÚP QUẢN LÝ HIỆU QUẢ THUỐC TRONG CHƯƠNG TRÌNH

         


      Đáp ứng nhu cầu cần phải có hệ thống để quản lý chặc chẽ các chương trình thuốc viện trợ bằng công nghệ thông tin; với dữ liệu thông tin hành chánh của người bệnh có sẵn trên hệ thống mạng E-hospital, bệnh viện Truyền Máu Huyết Học đã tự thiết kế và quản lý chương trình thuốc bằng hệ thống “Phân hệ quản lý chương trình thuốc viện trợ (nhóm thuốc Glivec, Tasigna)” có tính ứng dụng cao, dễ sử dụng và chức năng cảnh báo hoạt động rất hiệu quả.

 

 
 
      Nâng cao chất lượng quản lý chương trình thuốc  viện trợ bằng công nghệ thông tin

      Hiện bệnh viện Truyền Máu Huyết Học đã và đang thực hiện quản lý 03 chương trình nguồn thuốc viện trợ dành cho người bệnh được chẩn đoán mắc bệnh Bạch cầu mạn dòng tủy (CML) và có kết quả nhiễm sắc thể Philadelphia dương tính. Bệnh được điều trị bằng nhóm thuốc ức chế men - thuốc Tyrosine kinase (TKIs) là loại thuốc đánh trúng đích nên giá thành khá cao, hầu như không có người bệnh nào có đủ khả năng tài chính để theo đuổi việc điều trị. Tại Việt Nam, thuốc Tyrosine kinase có 2 nhóm: thế hệ I (Imatinib) có tên biệt dược là Glivec và thế hệ II (Nilotinib) với tên biệt dược làTasigna. Khi thất bại với nhóm thuốc thế hệ I, người bệnh cần được chuyển sang điều trị với nhóm thuốc thế hệ II. Các thuốc này được sử dụng điều trị ngoại trú.

 

      03 chương trình thuốc viện trợ này gồm: Chương trình GIPAP (Glivec International Patient Assistance Program) là chương trình tài trợ 100% thuốc Glivec 100mg miễn phí dành cho người bệnh không có bảo hiểm y tế hoặc tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) chưa đủ 36 tháng liên tục. Chương trình VPAP (Vietnam Patient Assistance Program) là chương trình tài trợ thuốc Glivec 100mg (được gọi là VPAP1) và Tasigna 200mg (được gọi là VPAP2) dành cho người tham gia BHYT liên tục từ 36 tháng trở lên.Chương trình TASIGNA NOA là chương trình tài trợ một phần thuốc Tasigna 200mg.

 

      Từ năm 2006 đến năm 2015, các chương trình thuốc viện trợ trên được quản lý bằng file excel. Tuy nhiên, trung bình mỗi năm bệnh viện có khoảng 100 người bệnh mới tham gia vào các chương trình. Ngoài ra, bệnh viện còn có sự chuyển đổi người bệnh từ chương trình này sang chương trình khác. Lý do chuyển đổi chương trình như sau: Người bệnh tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) đủ 36 tháng liên tục nên chuyển từ GIPAP qua VPAP1 hoặc từ TASIGNA NOA qua VPAP2. Người bệnh xuất hiện đột biến gen kháng thuốc Imatinib (Tyrosine Kinase thế hệ 1) hoặc tác dụng phụ phải ngưng Glivec. Một số có thể chuyển sang dùng Nilotinib (Tyrosine Kinase thế hệ 2 – tức là Tasigna). Người bệnh xuất hiện đột biến gen kháng thuốc hoặc tác dụng phụ nặng đối với Nilotinib.

 

      Với thực trạng trên, việc quản lý những loại thuốc trong chương trình bằng excel cũng gặp những hạn chế như: không có mối liên hệ dữ liệu giữa các khoa phòng (khoa điều trị, phòng Kế hoạch tổng hợp, khoa Dược, phòng Tài chính kế toán); các khoa/phòng, bộ phận lập file quản lý riêng nên phải nhập dữ liệu riêng, các thông tin hành chánh phải nhập lại nhiều lần; các báo cáo riêng biệt theo từng bộ phận quản lý, khó có một báo cáo theo dõi chung cho từng bệnh nhân.

 

      Trong khi đó, bệnh viện đã có sẵn hệ thống phần mềm E-Hospital, là hệ thống mạng quản lý thông tin hành chánh, BHYT, kết quả xét nghiệm, toa thuốc,… có thể kết nối các khoa/ phòng. Cho nên, bệnh viện đã tự thiết kế và triển khai sử dụng hệ thống“Phân hệ quản lý chương trình thuốc viện trợ (nhóm thuốc Glivec, Tasigna)” bằng công nghệ thông tin trong toàn bệnh viện.

 

      Những chức năng ứng dụng cao của hệ thống

      Phân hệ quản lý thuốc viện trợ thực hiện với 03 chức năng chính:

      * Chức năng nhập liệu:

      - Nhập liệu các thông tin hành chánh, diễn tiến bệnh, chỉ định các dịch vụ kỹ thuật (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thủ thuật) của người bệnh trên hệ thống E-hospital.

      - Bộ phận quản lý chương trình nhập liệu trên Phân hệ quản lý thuốc viện trợ gồm: xác nhận BHYT 3 năm, chọn tên chương trình, mã chương trình, số quản lý, ngày vào chương trình, ngày đóng chương trình, liều dùng ban đầu, trạng thái bệnh.

      - Chương trình VPAP1 và VPAP2 có mã chương trình sẽ do phân hệ quản lý tự cấp theo trình tự thời gian nhập liệu như công thức: Tên chương trình + BTH + YYYY MM DD

=> Lưu ý: Ký hiệu: VP1 = VPAP1 (Glivec); VP2 = VPAP2 (Tasigna); BTH là tên viết tắc của bệnh viện Truyền Máu-Huyết học. Ví dụ: VP2 BTH 2016 06 06

      - Khoa Khám Bệnh nhập toa thuốc Glivec hoặc Tasigna tùy chương trình từ kho bảo hiểm y tế hoặc kho viện trợ.

      - Trong trường hợp người bệnh đã dừng một chương trình và chuyển sang một chương trình khác, người bệnh sẽ không nhập được thuốc của chương trình cũ.

      - Khoa Dược kiểm soát trên giao diện màn hình bao gồm: tên thuốc và hàm lượng; số phiếu lãnh thuốc, tổng số vỏ thuốc nợ, số vỏ thuốc nợ đợt này, số vỏ thuốc trả đợt này, số lượng xuất

      * Chức năng cảnh báo:

      Ngày tái đánh giá (re – approved); Ngày mua toa thuốc Tasigna; Cảnh báo người bệnh trùng mã chương trình; Cảnh báo “Hiện tại bệnh nhân đang tham gia chương trình nên không thể tham gia chương trình khác được”.

      * Chức năng xuất báo cáo:

      Các bộ phận liên quan đến chương trình viện trợ có thể xem và truy xuất các mẫu báo cáo trên phân hệ theo yêu cầu từ Ban giám đốc, cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức Max Foundation.

 

      Hiệu quả quản lý chương trình thuốc và khả năng nhân rộng

     Sau khi vận hành và sử dụng hệ thống “Phân hệ quản lý chương trình thuốc viện trợ (nhóm thuốc Glivec, Tasigna)”, bệnh viện từng bước nâng cao hiệu quả quản lý các chương trình thuốc viện trợ một cách chặt chẽ. Chẳng hạn như, mỗi người bệnh chỉ được tham gia 1 trong 3 chương trình tại cùng một thời điểm, khi người bệnh đã ngưng chương trình điều dưỡng sẽ không nhập được thuốc từ kho thuốc viện trợ.

 

      Với việc liên thông dữ liệu giữa các khoa, phòng và có 4 loại cảnh báo từ chương trình, bệnh viện đã hạn chế tối đa những sai sót trong việc quản lý thuốc và khắc phục các nhược điểm trước đây thường gặp như: nhắc bác sĩ làm thủ tục gia hạn kịp thời và nhắc người bệnh mua thuốc đúng thời gian. Chương trình quản lý bằng hệ thống này còn có thể truy xuất hơn 10 mẫu báo cáo và hạn chế nhầm lẫn hoặc thất lạc dữ liệu khi thay đổi nhân viên quản lý.

 

      Phân hệ quản lý chương trình thuốc viện trợ (Glivec, Tasigna) là sản phẩm công nghệ có tính ứng dụng cao, dễ sử dụng và chức năng cảnh báo hoạt động rất hiệu quả. Do đó, Phân hệ này có thể áp dụng tại nhiều bệnh viện đang muốn quản lý chương trình thuốc viện trợ hoặc những loại thuốc mắc tiền bằng công nghệ thông tin.

 
   PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP 
Phòng Kế hoạch tổng hợp

TIN KHÁC