BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

HOẠT ĐỘNG KHOA ĐIỀU CHẾ VÀ CẤP PHÁT BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU - HUYẾT HỌC NĂM 2015

 
      Hàng ngày Khoa Điều Chế Cấp Phát tiếp nhận trung bình 600-800 đơn vị máu toàn phần từ các nguồn tình nguyện tại Khoa Tiếp Nhận Hiến Máu và Trung Tâm Hiến Máu Nhân Đạo TP. HCM

Từ 1/1/2015 – 31/12/2015 Khoa đã tiếp nhận

 

Đối tượng

250ml

(túi)

350ml

(túi)

450ml

(túi)

Tổng cộng

Túi

Đơn vị

Hiến máu tại BV.TMHH

14.913

12.133

776

27.822

34.664,5

Hiến máu tại Hội CTĐ

64.138

91.300

10.241

165.679

221.570

Tổng cộng

79.051

103.434

11.017

193.501

256.2364,5

 

      ■Điều chế

  • Máu tiếp nhận về được điều chế trong thời gian sớm nhất theo các quy trình kỹ thuật.
  • Túi máu toàn phần được quay ly tâm theo chương trình thích hơp. Sau khi quay ly tâm chiết tách các thành phần máu vào từng túi sản phẩm riêng biệt
  • Các sản phẩm được điều chế đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn
  • Quy trình điều chế trong hệ thống kín với các trang thiết bị hiện đại , hệ thống máy ACP 215 điều chế hồng cầu đông lạnh , máy nối dây vô trùng, máy ly tâm lạnh với phần mềm theo dõi các thông số, máy chiết tách thành phần máu tự động, máy đông lạnh nhanh, máy tia xạ tế bào máu để bất hoạt bạch cầu lympho phòng ngừa nguy cơ bệnh ghép chống chủ trước khi truyền cho người bệnh suy giảm miễn dịch, …..

 

 

Máy ly tâm lạnh

 
 

Máy đông lạnh nhanh

 
 

Theo dõi các thông số trên máy ly tâm

 
 

Máy chiết tách thành phần máu tự động

 
 

Máy nối dây vô trùng

 
 

Máy ACP 215 Đông lạnh hồng cầu

 
 

Máy tia xạ tế bào máu

 
 

      Bộ phận Quản lý chất lượng kiểm tra chất lượng các chế phẩm theo đúng quy định của thông tư 26/2013/TT-BYT

 

STT

DANH MỤC

(TheoTT33/2014/TT-BYTvàCV 2522/UBND-VX)

Thể tích thực (ml)

(± 10%)

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

(theo Thông tư 26/2013/TT-BYT)

1

Máu toàn phần 100ml

115

Hemoglobin: ≥ 10g/100ml MTP danh định

2 

Máu toàn phần 150ml

170

3

Máu toàn phần 250ml

285

4

Máu toàn phần 350ml

395

5

Máu toàn phần 450ml

510

6

Khối hồng cầu từ 100ml

máu toàn phần

70

Hb ≥ 10g/túi

Hct:

-Không bổ sung dung dịch nuôi dưỡng: 65-75%

-Có bổ sung dung dịch nuôi dưỡng: 50-70%

7

Khối hồng cầu từ 150ml

máu toàn phần

110

Hb ≥ 15g/túi

8

Khối hồng cầu từ 250ml

máu toàn phần

180

Hb ≥ 25g/túi

9

Khối hồng cầu từ 350ml

máu toàn phần

230

Hb ≥ 35g/túi

10

Khối hồng cầu từ 450ml

máu toàn phần

280

Hb ≥ 45g/túi

11

Khôi hồng cầu rửa thể tích 250ml

180

Hb > 22g/túi

 

12

Khôi hồng cầu rửa thể tích 350ml

230

Hb > 31g/túi

 

13

Huyết tương tươi đông lạnh thể tích 100ml

100

-Nồng độ protein toàn phần ≥ 50g/l

-Nồng độ yếu tố VIII ≥ 0,7 IU/ml

14

Huyết tương tươi đông lạnh thể tích 150ml

150

15

Huyết tương tươi đông lạnh thể tích 200ml

200

16

Chế phẩm tủa lạnh thể tích 50ml ( từ 1000ml máu toàn phần)

50

Nồng độ yếu tố VIII ≥ 108UI

Lượng Fibrinogen ≥270mg

17

Khối tiểu cầu 2 đơn vị (từ 500ml máu toàn phần)

80

Số lượng tiểu cầu ≥45,5x 109/túi

18

Khối tiểu cầu gạn tách thể tích 40ml

40

Số lượng tiểu cầu ≥50x 109/túi

      ■Thẩm định

      Các chế phẩm máu được thẩm định trước khi chuyển đến kho sạch. Kết quả sàng lọc trả qua hệ thống mạng của Ngân hàng máu.

      Việc thẫm định phải đảm bảo:

- Sản phẩm máu an toàn, đủ số lượng

- Loại bỏ đúng những sản phẩm bệnh

- Dán nhãn sản phẩm chính xác

Triển khai Thông tư 26/2013/TT-BYT, từ tháng 6/ 2015 sàng lọc bằng kỹ thuật NAT (HIV1,2- HBV – HCV) cũng đã được thực hiện tại Ngân hàng máu BV. Truyền Máu Huyết Học.

 

Thẩm định dán nhãn

 

      ■Lưu trữ, bảo quản

      Các chế phẩm máu thu được sau điều chế sẽ được bảo quản trong dây chuyền lạnh (với hệ thống báo động nhiệt độ tủ lạnh và kho lạnh). Lưu trữ, bảo quản các chế phẩm máu theo đúng điều kiện tiêu chuẩn nhiệt độ.

 

Tủ lưu trử các chế phẩm máu

 

      ■Cấp phát máu và các chế phẩm máu kịp thời cho các bệnh viện. Đảm bảo chất lượng máu và các chế phẩm máu an toàn cho người bệnh.

      Năm 2015 Khoa Điều chế và cấp phát của BV.Truyền Máu –Huyết Học đã cấp phát máu và các chế phẩm cho hơn 100 bệnh viện trong thành phố và các vùng lân cận:

-Máu toàn phần: 87 túi ( 90,5 đơn vị)

-Hồng cầu lắng: 185.503 túi (244.204,5 đơn vị)

-Hồng cầu rửa: 783 túi ( 1097 đơn vị)

-Huyết tương tươi đông lạnh: 36.080 túi ( 36.080 đơn vị)

-Kết tủa lạnh: 36.362 túi ( 36.362 đơn vị)

-Khối Tiểu cầu gạn tách: 114.010 túi (114.010 đơn vị)

-Khối Tiểu cầu 2 đơn vị : 19.655 túi ( 19.655 đơn vị)

(Từ 500ml máu toàn phần)

Cung cấp Rh(-)

-Hồng cầu lắng : 443 túi (549 đơn vị)

-Hồng cầu đông lạnh 17 túi ( 25,5 đơn vị)

-Khối Tiểu cầu gạn tách: 72 túi ( 72 đơn vị)

-Khối Tiểu cầu 2 đơn vị: 18 túi (18 đơn vị)

(Từ 500ml máu toàn phần)

-Huyết tương tươi đông lạnh: 79 túi (79 đơn vị)

-Kết tủa lạnh: 164 túi (164 đơn vị)

      Dự trù máu đầy đủ cho các dịp lể ,tết,

      Thực hiện đông lạnh hồng cầu trong năm 2015 là 91 túi (135 đơn vị)

     Phát triển ngân hàng đông lạnh máu Rh âm thời gian qua đã đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các bệnh viện. Hiện tại ngân hàng hồng cầu đông lạnh lưu trử 382 túi (559 đơn vị)

      Tầm nhìn 2015- 2020: phát triển Ngân hàng máu đông lạnh Rh âm với số lượng tối thiểu 500 túi được dự trù trong ngân hàng máu. Phát triển kỹ thuật đông lạnh hồng cầu theo hướng dịch vụ cho các cá nhân có yêu cầu lưu trử đông lạnh

 

                          Hồng cầu đông lạnh                                                          Các chế phẩm máu

 

      Với đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trang thiết bị hiện đại, đảm bảo nghiêm ngặt các quy trình chuyên môn kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin, có hoạt động kiểm tra chất lượng hiệu quả , Khoa Điều chế Cấp phát đảm bảo cung cấp máu và chế phẩm máu đầy đủ cả về số lượng và chất lượng trong cấp cứu, điều trị hàng ngày và dự phòng cho thảm họa .

 

      Trong năm 2015 Khoa hoàn thành tốt công tác điều chế, cấp phát ,duy trì và phát triển lưu trử hồng cầu đông lạnh- nhóm máu hiếm, tiếp tục duy trì việc hoàn thiện quản lý và lưu trữ toàn bộ thông tin về việc thực hiện công tác trong khoa hướng đến tiêu chuẩn GMP.

 
 

Khoa Điều chế- Cấp phát 

Khoa Điều Chế và Cấp Phát

TIN KHÁC